บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด Siam Implement Co.,Ltd
       เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายจอบหมุน(โรตารี่) และอุปกรณ์การเกษตรสำหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
  งานเกษตรสำหรับเตรียมดินเพาะปลูก การกำจัดวัชพืช และการหว่านปุ๋ยบำรุงดิน ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว,ไร่อ้อย, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา
    และการเกษตรในภาคอื่นๆ ซึ่งวัสดุชิ้นส่วนสำคัญๆของอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจากกลุ่มประเทศยุโรป แล้วนำมาประกอบ
  และผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และลดปัญหา
    การขาดแคลนแรงงาน ด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับสำหรับร้านค้าและเกษตรกรมากมาย
             ติดต่อเรา  
                                                 อุปกรณ์งานนา                      อุปกรณ์งานอ้อย  
             สมัครงาน
 
            AmazingCounters.com
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

   

                                              อุปกรณ์งานปาล์มน้ำมัน,ยางพารา                     อุปกรณ์ข้าวโพด 

 
คำแนะนำ
เว็ปไซด์นี้จะแสดงผลได้ดี
ต้องเปิดในโปรแกรม  
Google Chrome สัญลักษณ์                                                อุปกรณ์มันสำปะหลัง                        อุปกรณ์แปลงผัก,สตอเบอรี่ 
   
 
  เข้าชมความเคลื่อนไหวของ บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด อีกช่องทางได้ที่
 
    https://www.facebook.com/siamimplement2014
   
   
 
   
   
   
                 

บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด Siam Implement Co.,Ltd
49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297
อีเมลล์ sales@siamimplement.co.th, sip.sales1@gmail.com