Siam Implement Company Limited รับสมัครพนักงาน
   
   1. พนักงานบัญชี
          รายละเอียดงาน :
          1. ตรวจสอบเอกสารงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ลูกค้า
            2. ตรวจสอบเอกสาร ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
             ติดต่อเรา           3. ติดต่อรับออเดอร์จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
            4. ทำเอกสารภาษีเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศ
         สมัครงาน           5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          ลักษณะงาน : งานประจำ
          อัตรา : 1 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          รายได้ : เงินเดือน(ตามโครงสร้างของบริษัท)+ค่าเดินทาง+โอที+เบี้ยขยัน
          คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26 - 38 ปี
            2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
            3. มีประสบการณ์ในงานบัญชีไม่น้อยกว่า 4 ปี หากมีความรู้ด้านงานส่งออกจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
            4. มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียน - พูด ได้ดี
            5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทน
            6. มีความเป็นผู้นำ, มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
            7. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง, มีไหวพริบดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี
   
     2. พนักงานขาย (ดูแดลูกค้าต่างจังหวัด)
          ลักษณะงาน : งานประจำ
          รายละเอียดงาน :
            1. ออกพบลูกค้าต่างจังหวัด
            2. นำเสนอขายสินค้า
            3. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
            4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          อัตรา : 2 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : เขตพื้นที่ภาคอีสาน และภาคกลาง
          รายได้ : เงินเดือน(ตามโครงสร้างของบริษัท)+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์+ค่าที่พัก+ค่าเดินทาง+โอที+เบี้ยขยัน
          คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย อายุไม่เกิน 38 ปี
            2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
            3. สามารถขับรถยนต์ทำงานต่างจังหวัดได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
            4. หากมีประสบการณ์ในงานขายต่างจังหวัด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
            5. มีใจรักงานขายและงานบริการ
            6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทน
            7. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง, มีไหวพริบดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี
   
     3. วิศวกร QA
          ลักษณะงาน : งานประจำ
          รายละเอียดงาน :
            1. ตรวจสอบคุณภาพ และสเปคของชิ้นงานสำหรับกระบวนการผลิต
            2. จัดทำข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแก่ผู้บังคับบัญชา
            3. ควบคุมดูแลงานระบบคุณภาพชิ้นงานสำหรับกระบวนการผลิต
            4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          อัตรา : 2 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          รายได้ : เงินเดือน(ตามโครงสร้างของบริษัท)+ค่าเดินทาง+โอที+เบี้ยขยัน
          คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
            2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
            3. สามารถใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพได้ (Vernier Caliper, Micrometer Caliper) หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            4. สามารถวิเคราะห์ปัญหางานระบบคุณภาพได้
            5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทน
            6. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง, มีไหวพริบดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี
   
     4. วิศวกร QC
          ลักษณะงาน : งานประจำ
          รายละเอียดงาน :
            1. จัดทำระบบและควบคุมดูแลงานระบบตรวจสอบ สินค้าสำเร็จรูป
            2. จัดทำข้อมูลและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแก่ผู้บังคับบัญชา
            3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
            4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          อัตรา : 2 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          รายได้ : เงินเดือน(ตามโครงสร้างของบริษัท)+ค่าเดินทาง+โอที+เบี้ยขยัน
          คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
            2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
            3. มีความรู้ด้านเทคนิคควบคุมคุณภาพ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            4. สามารถใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพได้
            5. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงานระบบคุณภาพได้
            6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทน
            7. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง, มีไหวพริบดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี
   
   
 
<<<<<< ต้องการสมัครงาน >>>>>>
  เอกสารประกอบการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, รูปถ่าย (ปัจจุบัน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และอื่นๆ
  วิธีการสมัครงาน :
   
  สมัครด้วยตนเองได้ที่ : บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65110
  โทรศัพท์ : +66 055 391 298, +66 055 391 299 ต่อ 20 โทรสาร : +66 055 391 297
   
  หรือติดต่อฝ่ายบุคคล ได้ที่ อีเมลล์ : sip.sales1@gmail.com, sales@siamimplement.co.th
  โทรศัพท์ : +66 055 391 298, +66 055 391 299 ต่อ 20 โทรสาร : +66 055 391 297
   
                 

Siam Implement Company Limited Siam Implement Company Limited
49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297
อีเมลล์ sales@siamimplement.co.th, sip.sales1@gmail.com