บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด (สำนักงานใหญ่) : เปิดรับสมัครพนักงาน
   
   1. พนักงานฝ่ายผลิต ตำแหน่งพนักงานพ่นสี
          รายละเอียดงาน :
          1. ทำงานเกี่ยวกับการพ่นสี
            2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
             ติดต่อเรา         ลักษณะงาน : พนักงานรายวัน
          อัตรา : 1 ตำแหน่ง
           สมัครงาน         สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
            2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
            3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื้อสัตย์, อดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่
            4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
            5. ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่หรือท่องเที่ยวประจำปี, วันหยุดประจำปี
 
     2. Customer Service
            1. ตรวจสอบเอกสารงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ลูกค้า
            2. ตรวจสอบเอกสาร ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
            3. ติดต่อรับออเดอร์จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
            4. ทำเอกสารภาษีเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศ
            5. ติดต่อประสานงานภายในแผนก กับพนักงานขาย และแผนกอื่นๆ ในบริษัท
            6. ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
            7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          ลักษณะงาน : พนักงานประจำ
          อัตรา : 1 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่หรือท่องเที่ยวประจำปี, วันหยุดประจำปี
  คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 ปี ขึ้นไป
            2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
            3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี หากมีความรู้ด้านงานส่งออก จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
            4. มีความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียน-พูด ได้ดี
            5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่, ความขยัน, ซื้อสัตย์ และอดทน มีความเป็นผู้นำ, มีบุคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
            6. ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
 
     3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
            1. สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
            2. วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
            3. ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            4. ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
            5. จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
            6. ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
            7. จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน
          ลักษณะงาน : พนักงานประจำ
          อัตรา : 1 ตำแหน่ง
          สถานที่ทำงาน : อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
          สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, เลี้ยงอาหารกลางวัน, ชุดฟอร์มบริษัท, งานเลี้ยงปีใหม่หรือท่องเที่ยวประจำปี, วันหยุดประจำปี
  คุณสมบัติ :
            1. เพศชาย/หญิง
            2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
            3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
            4. มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
            5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
            6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
            7. มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี
            8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            9. ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
   
   
 
<<<<<< ต้องการสมัครงาน >>>>>>
  เอกสารประกอบการสมัคร :
            1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
            3. วุฒิการศึกษา 1 ใบ
            4. รูปถ่าย (ปัจจุบัน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
            5. สำเนาใบรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
   
  วิธีการสมัครงาน :
   
  - เขียนใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการ บริษัทฯ ( วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
  - ส่ง Resume ผ่านทาง E-mail : sip.sales1@gmail.com, sip.kanyanee@gmail.com
  - ส่ง Resume ผ่านทาง ไปรษณีย์
 
   
  ติดต่อฝ่ายบุคคล :
  โทรศัพท์ : 0-5539-1298-9 ต่อ 21 , โทรสาร : 0-5539-1297
  E-mail : sip.sales1@gmail.com, sip.kanyanee@gmail.com
   
                 

บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297 มือถือ 0-81962-7758
อีเมลล์ sales@siamimplement.co.th, sip.sales1@gmail.com